V druhej polovici 18. storočia vznikla osada Šiatoroš , ktorej názov je odrazom diania sa v tejto lokalite. Leží v priesmyku medzi vrchmi Karanč a Medveš , ktorými preteká potok Belina. Popri potoku viedla cesta ktorou denne kočovali, blúdili a prechádzali obchodníci. Po jarných a jesenných dažďoch sa vody potoka vyliali a cesta sa stala nepriechodnou. Tak obchodníci boli nútení čakať a preto si na oboch brehoch potoka rozložili stany(sátor). Po opadnutí vôd cestujúci a obchodníci si pri brode začali vymieňať, predávať či odovzdávať tovar. Tak vzniklo pomenovanie Šiatoros (Sátoros)

 

Život v okolí Malého mlyna  teda existoval už od pradávna. Keďže tu bol neustály pochyb jeden šikovný a zárobkuchtivý mlynár si tu postavil malý mlyn a chcel skupovať a následne predávať múku obchodníkom. Avšak jeho podnikanie malo krátke nohy. Jedného dňa prišla veľká búrka ,potok sa zmenil na rieku a zobral mlynárovi mlyn.  Po mlyne ostala len spomienka ,ale jeho názov sa zachoval až dodnes.

 

Okolo roku 1880 rodina Grosmanová postavila svoj dom na terajšom mieste reštaurácie. V jeho okolí mali stajne, maštale, chovali kone, kravy a iné hospodárske zvieratá. Zamestnávali mnoho ľudí z dediny . V druhej polovici 19.storočia prišli Grosmanovci o svoj majetok, pretože sa stal majetkom štátu. S krásneho statku bývalých majiteľov sa stala schátralá a svetom zabudnutá budova, ktorá stála uprostred močiara a nedotknutej prírody.

 

V roku 1990 v dvoch mladých ľuďoch Jánovi  a Elene Brijakovcoch so Šiatorskej Bukovinky splanula skvelá myšlienka, že tejto budove dajú nový vzhľad a spravia v nej reštauráciu. Nebolo to vôbec jednoduché, budovu odkúpili od štátu a začali s rekonštrukciou v apríli  1990. Spustenie do prevádzky prišlo o necelý rok a to presne dňa 2.2.1991.

V reštaurácií od tohto magického dňa pracujú manželia Brijakovci a ich tri deti. Tie sa postarali časom o ďalších pracovníkov a to v podobe 6 vnúčat, ktoré sa chcú v budúcnosti venovať tejto reštaurácií.

Naša reštaurácia je rodinným podnikom a veríme, že sa Vám u nás bude páčiť.